Należy wpisać login w postaci: imie.nazwisko

Zakładanie konta oraz zmiana hasła odbywa się poprzez elektroniczny formularz na stronie: https://csa.umed.wroc.pl.